• Aceton-metoden.. Vilken sorts aceton?

  Posted by reaper on 2002-09-01 at 20:32

  Jag testade aceton metoden för nån vecka sen och använde då t-röd av nått fabrikat.
  hade även aceton (blankt) med samma varningstext men det använde ja inte..
  Det blev en liten svart klump som en liten bak snus ungefär, det funka fint.. 😉 men ja undrar om all t-röd är ofarlig och hur e de me vanligt aceton?
  Nån som kan detta å vill skriva en liten lista över vad som e ofarligt och vad som e farligt?
  Kunde va rätt bra å veta..

  replied 21 years, 7 months ago 2 Members · 19 Replies
 • 19 Replies
 • reaper

  Member
  2002-09-01 at 21:20

  Till att börja med så är INTE T-röd samma sak som aceton. T-röd=etanol (sprit) och aceton innehåller helt enkelt aceton.

  T-röd ska vara helt ofarligt att använda eftersom det bara innehåller etanol, färg och denatureringsmedel. Det sistnämna är inte giftigt utan gör bara så att man kräks om man skulle försöka dricka det.

  Om du väljer att använda aceton ska (måste) det vara utan olja. Aceton däremot är giftigt så det är viktigt att allt förångats innan man röker.

 • carlse

  Member
  2002-09-02 at 07:53

  Använd kemiskt ren Aceton UTAN olja. Använd under
  inga omständigheter T-Röd eller annan denaturerad
  sprit. Förutom spriten (etylakohol) så innehåller denna
  även metanol (metylalkohol), formalin (formaldehyd)
  och andra tillsatser som är giftiga. Det finns också
  denaterad sprit som är avsedd som bensintillsats till
  bilar, och den innehåller därtill blysalter som även de
  är mycket giftiga. Aceton är inte hälsosamt, men det
  är en kemiskt ren substans som avdunstar snabbt, och
  de eventuella restsubstanser som kan finnas kvar är
  försumbara om det fått torka in ordentligt.

 • reaper

  Member
  2002-09-02 at 11:48

  Kemetyl och OK T-röd innehåller i alla fall INTE metanol, det är kontrollerat med tillverkaren. Endast etanol och denatureringsmedel som inte är giftigt och som dessutom förångas vid samma temperatur som etanolen vilket innebär att det försvinner.

 • reaper

  Member
  2002-09-02 at 17:13

  hmm lite olika svar där.. 🙄 jaja..
  men hur vet ja om det är aceton med lr utan olja? det stod inget om nån olja på min.
  Sen stod det 96% **** på både t-röd och aceton flaskorna.
  **** = ämnet som ja inte minns va de heter ;)

  Nu har jag också fått tag på en kamera så om nån vill se några Ruderalis Skunk plantor så kan ja kanske traska ut å knäppa några kort nån dag.

 • reaper

  Member
  2002-09-10 at 16:16

  Ingen som använt denna metod mycket å vet vad man ska använda??
  Svara nu!!
  de e ju snart dax å plocka in flickorna.

 • reaper

  Member
  2002-09-10 at 16:42

  dietyl: ***** är förmodligen etylalkohol (etanol) dvs. sprit
  jo å då borde ju aceton å t-röd vara nästan exakt samma sak eftersom de stod på båda flaskorna..
  Men frågan är då hur ja vet om de e aceton utan olja. Och om all t-röd är ofarligt.

  De e som sagt lite olika åsikter å ja har ingen aning.

  Carlse: Använd under inga omständigheter T-Röd eller annan denaturerad
  sprit.

  Ganjafarmer: T-röd ska vara helt ofarligt att använda eftersom det bara innehåller etanol, färg och denatureringsmedel.

 • reaper

  Member
  2002-09-10 at 18:00

  skall man använda aceton är Gripens, den röda, kemiskt ren. det står tydligt på flaskan och den finns att hitta i ica-affärer

  fred

 • reaper

  Member
  2002-09-10 at 20:25

  ok det ska ja kolla, har varit å slaktat 3 grabbar nu så de blir å testa å göra “deg” nån dag ;)

 • carlse

  Member
  2002-09-11 at 09:18

  Orsaken till varför man använder Aceton istället för Etylalkohol
  (sprit) är att kemiskt ren 100% Aceton finns allmänt tillgänglig
  och är relativt sett billig. Aceton har därtill fördelen att dunsta
  snabbt. Därför avänds med fördel kemiskt ren Aceton för att
  göra torra extrakt av växtdelar.

  Om man däremot vill göra blöta extrakt så går inte Aceton att
  använda eftersom detta är giftigt. Dvs att dricka Aceton är farligt.
  Vad man då helst vill använda är Etylalkohol (vanlig sprit) i så
  stark koncentraton som möjligt. Problemet är nu att den starkaste
  lagliga sprit man kan köpa på systemet är runt 43% och därmed
  “vattenskadad”. Dvs alkoholhalten är för svag för att den ska kunna
  vara tillräckligt effektiv som lösningsmedel. Man behöver minst
  85% och helst starkast möjliga – 96% (högre halter är omöjliga
  att uppnå utom under kort tid då ren alkohol binder vatten). Valet
  är därför att hitta någon duktig hembrännare som man ber att få
  köpa en flaska 96% sprit av (det kräver minst två efterföljande
  destillationer i bra destillator).

  Om man nu inte kan få tag i tillräckligt stark sprit så är enda
  alternativet en annan alkohol, förslagsvis Metylalkohol (träsprit).
  Denna är dock giftig i ren form, men det finns en säker metod att
  kringgå detta. Man införskaffar alltså kemiskt ren Metylalkohol
  (träsprit) och extraherar beståndsdelarna. Sedan kokar man bort
  det mesta (metylalkohol kokar under kokpunkten för vatten) så
  att endast en bråkdel kvarstår. Slutligen så blandar man ut detta
  extrakt med 50 delar “vattenskadad” Etylalkohol (typ 40%-ig
  sprit från Systembolaget), och kokar sedan in extraktet till
  önskad koncetration, förslagsvis 1 / 10. Metylalkohol har en lägre
  kokpunkt än Etylalkohol och det mesta av den kommer nu att koka
  bort, och resterna av metylalkohol är ofarliga. Detta extrakt kan
  man nu dricka, och orsaken är att halten metylalkohol understiger
  de 5% relativt etylalkohol som medicinskt sett anses vara den säkra
  nivån (etylalkoholen kommer att förbrännas under tiden resterna
  av metylalkoholen passerar kroppen – jämför: vid träsprit-
  förgiftning ger man patienten etylkahohol / sprit, och tillverkarna
  av denaturerad sprit får inte tillsätta mer än 5% metylalkohol
  i händelse av att någon skulle dricka vätskan).

 • reaper

  Member
  2002-09-11 at 12:59

  Etanol kokar vid -115°C
  Aceton kokar vid -85°C

  ville bara redogöra :)

 • carlse

  Member
  2002-09-11 at 15:35

  Nu är du väl ändå ute och cyklar!?!

  @Bengan wrote:

  Etanol kokar vid -115°C
  Aceton kokar vid -85°C

  ville bara redogöra :)

  Detta är FAKTA:

  Vatten (aqua – H20) har en kokpunkt på 100 grader Celsius.
  Etanol (etylalkohol – C2H5OH) har en kokpunkt på 78.5 grader Celsius.
  Metanol (metylalkohol – CH3OH) har en kokpunkt på 65 grader Celsius.
  Aceton (propanon – CH3COCH3) har en kokpunkt på 56 grader Celsius.

 • reaper

  Member
  2002-09-12 at 06:42

  isåfall tänkte jag på fryspunkten, inte lätt när man inte har kemiboken hos sig :)

 • reaper

  Member
  2002-09-12 at 19:51

  Ja va ute å kollade i garaget förut å de stod visst inte 95% ***** på aceton flaskan 😳

  Men de va “Cronholm & nånting” eller “nånting & Cronholm” som gjort den.. nån som vet om den är utan olja? alltså helt ok att använda

 • carlse

  Member
  2002-09-13 at 07:01

  Kemiskt ren Aceton säljs i de flesta större livsmedelsbutiker
  i små plastflaskor.

 • reaper

  Member
  2002-09-13 at 16:43

  i små flaskor? 2dl? lr 1 liter? va räknar du som små ? ;)

  De ja såg på en färg affär va iaf 1 liters.

Page 1 of 2

Log in to reply.