• Posted by okkolokko on 2002-08-18 at 14:29

  Jag antar att du ska ta sticklingar…
  Klipper från: http://cannabisodling.1av10.nu

  Sticklingar (kloner):
  Att skapa nya plantor med hjälp av sticklingar, eller skott tagna från plantor i vegetativ tillväxt,
  är ett mycket intressant sätt att fortplanta växter. Plantor som växer från sticklingar är kloner av
  moderplantan och ärver således alla dess genetiska egenskaper (tex. storlek, mognadsperiod
  och styrkan på ruset). Plantor som gror från frö kan skilja sig markant från varandra även om de
  har samma “föräldrar” eller åtminstone tillhör samma art. Sticklingarnas THC-halt är
  identisk med moderplantans och därför kan man välja ut sin favoritplanta och låta den leva
  vidare generation efter generation via kloner som alla kommer att ha samma högkvalitativa
  egenskaper. Sticklingar tagna från honplantor är självfallet i sin tur också honplantor vilket
  underlättar en eventuell sinsemillaproduktion eftersom man inte spenderar värdefull tid och
  utrymme på att odla hanplantor. Könsfördelningen vid odling från frö är ungefär 50-50.

  Sticklingar skall tas av den grönaste, mjukaste delen av plantan, eftersom torrare, mera
  träaktiga delar inte rotar sig så bra. Skott som plockats från en vital växt under dess mest
  intensiva vegetativa tillväxt rotar sig allra bäst. Sticklingarna bör ha en längd på 5-15 cm
  och bestå av flera uppsättningar blad. När man skär bort ett skott skall man använda en
  mycket vass kniv och inte till exempel en sax som lätt orsakar skador på sticklingen.
  Snittet skall vara rent och fint. Sticklingarna bör genast placeras med stammen i
  ljummet vatten. Om du vill vara helt säker på att göra så liten skada som möjligt på
  sticklingen bör man skära under vatten, det kan vara lite svårare att utföra praktiskt
  kan man tycka men om man först försiktigt skär loss sticklingen och sendan omedelbart
  skär av den nedersta delen under vatten skadas inte vävnaden så allvarligt.
  När alla sticklingar är plockade så snittar man bort de största och lägst belägna bladen från
  dem, så att endast de översta lagren blad lämnas kvar tillsammans med en rejäl bit växande
  stam. Om de bortgallrade bladen lämnas kvar på skottet så upptar de lätt mer vatten än vad
  stammen kan suga i sig innan de första rötterna börjar bildas. Som följande kan man preparera
  en rotningslösning. Rotningslösningar i flytande form är de bästa, eftersom de aktiva ämnena
  då säkert kommer i kontakt med stammens snittyta. Rotningskemikalier i pulverform lossnar
  lätt från snittytan när stammen sätts i vatten för att rota sig. Rotningslösning kan införskaffas
  från välutrustade blomsterhandlar. Använd rotlösningen enligt de proportioner som i
  bruksanvisningen anges för träaktiga växter. Rotningslösning är på intet sätt en nödvändighet
  och dina sticklingar kan mycket väl rota sig snabbt och effektivt även helt utan tillsatskemikalier.
  Cannabis är en mycket livskraftig växt.

  Snittade sticklingar kan placeras antingen i vatten eller i ett material som lämpar sig för rotninglösningar, tex. vermikulit. Även vanlig torv kan fungera utmärkt. Sticklingens stam
  “planteras” i rotningsmaterialet på ett djup av några centimeter, så att en ordentlig del av
  stammen och alla blad befinner sig i luften. För att sticklingarna inte skall torka ut bör de
  förvaras i en fuktigt omgivning. Ett sätt är att tex. klä behållarens torv/vermikulit-yta med
  genomskinlig plastfolie och att ofta spraya jorden med vatten. Sticklingar som rotar sig i
  vatten får all den fuktighet de behöver, men gillar ändå att bli sprayade ibland. Belysningen
  medan sticklingen rotar sig skall vara moderat. Två lysrör räcker bra för att täcka en yta som
  är 60 cm bred. Om man låter sticklingarna rota sig i vatten så mår de bäst om vattnet byts ut
  ofta och innehåller mycket syre. En bra ide är att förse vattenbehållaren med en bubblande
  akvariesten som konstant levererar syre till vattnet. Om rotningsmedel används tillsammans
  med annat material så skall rotningsmaterialet alltid hållas mycket fuktigt, dock inte så vått
  att skottet drunknar. Sticklingarna rotar sig snabbare och säkrare om man några veckor före plockningen täcker över de ställen på moderväxten varifrån skotten skall tas med tex. svart
  plast. En lämplig temperatur för sticklingar som rotar sig är varm rumstemperatur, 21-24 °C.
  Om temperaturen är lägre så tar rotningen längre tid och klonerna blir mer känsliga för skador.
  Under tillfredsställande omständigheter så rotar sig sticklingarna på 1-2 veckor, och kan
  sedan omplanteras på vanligt sätt.

  replied 21 years, 9 months ago 2 Members · 2 Replies
 • 2 Replies
 • Opagaddur

  Member
  2002-08-18 at 15:16

  ta inte för mycke bara.. det kan ju vara någon som sliter med dom dära, å inte skulle jag bli glad om någon tog mina plantor.. så ta några sticklingar från varje planta å dra upp dom hemma så blir alla glada å lyckliga :)

 • trebloose

  Member
  2002-08-19 at 15:09

  är det bara för odlingens skull du vill flytta in dom eller e det för rökat? de kan ju va fågelfrö som har växt upp där eftersom ingen i ditt kvarter planterat dom och inte du själv heller… Men man kan ju alltid hoppas :D

Log in to reply.