• reaper

    Member
    2002-08-25 at 16:33

    Jag tänkte bara att det framstår kanske som mera seriöst om talaren är lite äldre. Jag vill inte häller påstå att jag är universums mest lämpade person och jag försöker absolut inte ta jobbet från någon annan men om ingen annan träder fram så kan jag ta på mig uppdraget om ni skulle vilja det.

Page 2 of 2

Log in to reply.