• Posted by WeedIsLife on 2002-11-13 at 15:20

  jag har också hört det men jag tror inte på det…..

  men jag har träffat flera som har sagt typ börja aldrig med skunk du kan testa det men inte röka i mängder
  Jag träffa en dansk i cristiania när jag hade köpt 5g skunk så fråga jag om han ville smaka och då sa han …. aldrig skunk och kolla lite konstigt ……

  VAD ÄR DET MED SKUNK ?

  replied 21 years, 7 months ago 6 Members · 9 Replies
 • 9 Replies
 • farull

  Member
  2002-11-13 at 16:36

  Myten om att det finns lösningsmedel i skunk kommer från en av dr Thomas Lundqvists underliga studier. Läs studien själv och skratta åt alla felaktigheter och konstiga slutsatser som finns där i:

  http://www.droginfo.com/skunk.htm

  Här nedan så finns det svar på tal angående denna undersökning:

  http://faktaomdroger.1av10.nu/doc/skunk.html

  Vissa anser att man inte ska röka skunk för ofta för att man blir dum i huvudet av det. Om det verkligen finns belägg för de påståendena är jag tveksam till. Det finns ju massor av olika strains som kallas skunk nuförtiden.

 • carlse

  Member
  2002-11-13 at 21:17

  Ja, alla bör läsa länken…

  http://faktaomdroger.1av10.nu/doc/skunk.html

  …och de stolligheter som denna Thomas Lindqvist sprider omkring
  sig, och som inte är annat är rent nonsens och trams.

  Inom kemin så har man benämningar på olika grupper av
  kemiska substanser som är lika varandra kemiskt sett. En sådan
  kemisk grupp är “terpener”, som kemiskt sett är kolväten
  av s.k. acyklisk typ. De kallas även för acykliska kolväten,
  isomera kolväten eller kort och gott terpenkolväten. Dessa
  delas sedan in i undergrupperna monoterpener, diterpener,
  triterpener, seskiterpener och seskviterpener.

  Inom växtriket så förekommer oljor (s.k. vegetabiliska oljor) av
  olika slag. En sådan typ av vegetabiliska oljor är just “terpener”.
  Utan att gå in på detaljer så förekommer dessa terpener i nästan
  alla växter som har en aromatisk lukt (s.k. eteriska oljor). Och
  det inkluderar även växten Cannabis.

  “Terpener” är inte lösningsmedel, och den som påstår något sådant
  vet inte vad han/hon pratar om. Man kan heller inte påstå att
  “terpener” är giftiga. Ett exempel på en terpen är anisolja som
  används inom godisindustrin och spritindustrin som krydda. Ett
  annat exempelär eycalyptusolja som är vanligt förekommande i
  halstabletter.

  Alla “terpener” är antiseptiska (bakteriedödande) och gruppen
  sekviterpener, som också finns i Cannabis, är därtill blodtrycks-
  sänkande (många traditionella medicinalväxter mot högt blodtryck
  innehåller just sekviterpener).

  “Terpener” är ***INTE*** detsamma som lösningsmedlet
  terpentin. Terpentin är ett lösningsmedel som fått sitt namn
  eftersom det till sin lukt påminner om just terpener, samt
  att den förr i tiden utvanns genom torrdestillation av kådrika
  rötter. Den tepentin som idag säljs i bl.a. färgaffärer är en
  restprodukt från cellulosatillverkningen, och innehåller huvud-
  sakligen de två kemiska ämnena sylvestren och dipenten,
  som tillhör gruppen terpener (vilka bl.a. förekommer naturligt
  i tallbarrsolja).

  Definitionen på lösningsmedel är substanser (i regel flytande)
  vari andra ämnen går att lösa upp till en jämnt fördelad blandning.
  Exempelvis är vatten ett lösningsmedel för socker och salt men
  inte för olja. Vanlig sprit (etypalkohol) i sin koncentrerade form
  är ett lösningsmedel för olja, etc. Dvs vad som är lösningsmedel
  bestäms helt enkelt av vilket ämne man avser att lösa upp. Ofta
  använder man lite slarvigt uttrycket lösningsmedel för flytande
  substanser som löser fetter och oljor. Man skiljer då mellan
  organiska lösningsmedel och oorganiska lösningsmedel. Jag ska
  inte gå in närmare här på dessa, men bara för att något är ett
  lösningsmedel så innebär det inte att det är farligt. Och Cannabis
  innehåller oavsett detta inte några lösningsmedel.

 • josef_k

  Member
  2002-11-13 at 22:00

  Ett underbart inlägg Carlse! Jag letade mig fördärvad på internet en tid för länge sedan efter vad just terpener var för något och hur de skadade kroppen på det sätt som Lundqvist spekulerar i (för det gör han i hela artikeln, det står i början av den). Men utan vidare resultat. Tack så mycket!

  Men om jag inte minns fel (orkar inte leta i texten nu) så skriver vår käre Thomas att terpenerna omvandlas vid förbränning till lösningsmedel. Jag fann det påståendet ganska orimligt, men skulle värme på något sätt kunna katalyera en sådan reaktion? Är den ens möjlig?

 • gronis

  Member
  2002-11-13 at 22:12

  Alla medel för att lösa upp olja och fett brinner väl utav bara helvete om man sätter fyr på dem? Skumt att Jollen inte “exploderar” när man tänder den i så fall

 • reaper

  Member
  2002-11-14 at 07:37

  En kille jag känner var 110% övertygad om att det var LSD i skunk….

  Skunk har många rykten omkring sig… alla vet vi ju att det heter skunk för att det odlas i “skunken” platsen mellan tak och golv på vindutrymmen och INTE för att den luktar så starkt…. 😆

 • carlse

  Member
  2002-11-14 at 09:28

  Ordet “skunk” i cannabissammanhang är helt enkelt en av många
  namngivna odlade hybrider Cannabis, och den fick helt enkelt sitt
  namn utifrån det faktum att den luktade väldigt mycket och inte
  så angenämt.

  Hur mycket eller hur litet Cannabis luktar har inte någon betydelse
  för hur pass potent Cannabis är. Lukterna kommer som sagt från
  dessa olika sorters terpener, och många av dessa terpener luktar
  väldigt illa under oxidation. De huvudsakliga psykoaktiva bestånds-
  delarna i Cannabis – THC, Cannabidiol och Cannabinol har ytterst
  svag till obefintlig lukt.

  Vid oxidation av Cannabis bildas heller inte lösningsmedel.
  Men många (men inte alla) terpener omvandlas vid oxidation till
  vad som kemiskt kallas för terpenalkoholer (alifatiska alkoholer),
  och flera av dessa kan betraktas som lösningsmedel. Ett exempel på
  en relativt vanligt förekommande alifatisk alkohol är metylakohol
  även kallat träsprit. Den mängden man får i sig genom rök är dock
  så försvinnande liten att i jämförelse med många andra farliga ämnen
  som finns i all rök måste anses som försumbar. Genom att enbart lukta
  i en dunk med träsprit så får man i sig mera “lösningsmedel”. Så
  hela resonemanget om att Cannabisrökare andas in lösningsmedel
  är en snedvriden och extremt vinklad syn. Det enda vettiga man
  kan säga är att cannabis som luktar mycket absolut inte behöver
  vara mera potent. Några sådana samband finns helt enkelt inte.

  Som en parentes i sammanhanget kan nämnas att Cannabis även
  innehåller en hel del av de kemiska ämnena flavonoider. Detta
  är ämnen som motverkar inflammationer och minskar blodplätarnas
  förmåga att klumpa ihop sig, dvs bilda blodproppar. Tyvärr får man
  knappast i sig särskilt mycket av dessa om cannabis röks utan
  det måste då intas oralt (ätas / drickas).

 • reaper

  Member
  2002-11-20 at 18:19

  Carlse, va är du för en egentligen, du verkar kunna allt?
  Är du kemist eller bara ovanligt beläst? Inom allt…
  Big up!!

 • reaper

  Member
  2002-11-21 at 12:31

  Jag har själv varit med att sprida skunk myten jag skäms!
  Tack Carlse för att du reder ut det här.

 • brain

  Member
  2002-11-21 at 14:02

  @Carlse wrote:

  Lukterna kommer som sagt från dessa olika sorters terpener, och många av dessa terpener luktar väldigt illa under oxidation

  Första gången jag odlade Skunk #1 så torkade jag skörden på toaletten (där även min kattlåda står). När jag sen efter några veckor skulle teströka skörden med ett par polare så skrek de rätt ut: “Det luktar kattpiss!!”. Mycket riktigt… Mitt Skunk #1 STANK kattpiss.. Brukar Skunk #1 lukta kattpiss, eller luktade majjan det för att jag torkat den i samma rum som kattlådan? OBS! Det finns ingen möjlighet att katterna pissat direkt på budsen eftersom de legat på sådant ställe där de inte kommer åt dem.

Log in to reply.