• Posted by Slan on 2002-10-06 at 22:17

  Det viktiga är att du håller sensorn blöt i en miljö där det inte börjar växa alger på den. Helst i en vätska som har ett PH i närheten av där du brukar mäta då det minskar mättiden.

  Om sensorn blir torr så måste man mycket riktigt blötlägga den i minst en halvtimme för att sedan kalibrera om den från grunden för att den ska mäta korrekt.

  Min PHmätare är av typen Hanna Instruments och har en liten cap som man sätter om sensorn. Denna cap ska man fylla upp med vätska och sätta på mätinstrumentet när man inte använder det.

  Jag har blandat till mig en lösning av vatten, väteperoxid och fosforsyra så att jag fick en 5% väteperoxidlösning med PH 5.2. Denna vätskan fyller jag upp capen till PHmätaren i och den behöver nästan aldrig kalibreras om sen jag började med det. (kollar mot buffertlösningar ibland).

  /Slan

  replied 20 years, 1 month ago 1 Member · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Slan

  Member
  2002-10-06 at 23:51

  @Papai Noel wrote:

  Hur mycket fel kan en pH- respektive EC-mätare visa fel om man inte använder kal.vätska eller så?

  Den drar sig mer och mer över tiden men första månaden borde den stämma hyfsat om man har haft den blöt hela tiden men efter det så kan det nog diffa +-1 PH.

  @Papai Noel wrote:

  Om man kör den helt torr, hur blir det då?

  +-2 PH första halvtimmen och PH +-0.5 efter det.

  Kom ihåg att dessa värden bygger på mina egna observatioer och att varje PHmätare har en induviduell avvikelse på +-0.2. Redan det är oacceptabelt i mina ögon. :P

  /Slan