Svar till: Fria Listan!

#60622
reaper
Deltagare

Jag skulle bara vilja veta er inställning till cannabis och varför?
Peter Martinsson (20/6)
Vi vill ha en mänsklig drogpolitik. Det betyder bland annat att bruk och innehav av cannabis inte ska bestraffas. Samtidigt vill vi att alla ska vara medvetna om att droger innebär risker och kan leda till missbruk. Eftersom vi svenskar är så vana vid att politikerna signalerar vad som är bra och dåligt genom lagstiftningen, har vi valt att inte förorda en legalisering. Däremot vill vi alltså ta bort straffen som riktar sig mot människor som är skötsamma och hederliga medborgare, men som av olika skäl väljer att bruka droger.

Detta hör ihop med vår grundläggande övertygelse om respekt för alla människors värderingar och levnadsval. Så länge man respekterar andras liv, frihet och egendom måste man själv ha rätt att leva som man vill.

Dessutom ser vi idag hur den nuvarande narkotikapolitiken hos vissa grupper skapar ett extremt förakt för polisen och för hela det etablerade samhället. Detta leder i sin tur till ett utanförskap som i sig skapar problem. Riskerna med droger, även cannabis, får inte underskattas. Att röka på dagligen gör att man tappar i skärpa och motivation. Man blir ”pundig” av att röka för mycket, vilket alla med lite insikt i drogernas värld vet.

Men med den osanna och oseriösa skrämselpropaganda som polis, skolor och myndigheter sprider idag, tas informationen inte på allvar. Det gör att också de viktiga och relevanta varningarna riskerar att ignoreras av dem som lever i riskzonen. Vi kommer att arbeta för att både de etablerade partierna och den svenska opinionen får en större förståelse för att medmänsklighet och respekt kräver en ny och liberalare drogpolitik.

Scroll to Top