Svar till: Cannabis, från lungor till urin

#60084
Josef_K
Deltagare

Ja, det är lite svårt att säga. Jag tror att smala personer får lite högre koncentration i fettväven, men den totala lagringen i kroppen är också mindre än en person med mer ”hull” :)
En annan orsak som leder till lagring/upptag i kroppen är hur höga halter av blodfetter man har. Eftersom cannabis till viss del transporteras där, borde en lägre halt leda till att en något mindre mängd tas upp av kroppen, men också lagras i mindre utsträckning.

Om man ska bli rädd eller inte.. ja.. det är väl upp till var och en. Samma principer gäller för läkemedel (de flesta är fettlösliga) kanske med undantaget att cannabis är mer lipofilt (drar sig till fett) än genomsnittet.

Scroll to Top