Svar till: planta våldtagen och kvarlämnad!

#59980
zomba
Deltagare

Var den planterad i en grop som du fyllt med lucker blomsterjord?
Var jorden delvis utkastad ungefär som om en hund har grävt där?
Det har hänt mer än en gång och plantan ligger oftast inom en meter från planteringsplatsen. Kan det möjligen vara en grävling eller något annat djur som letar mask och andra godsaker i den lättgrävda jorden? Det verkar i alla fall vara ett problem som avtar med tiden och har så vitt jag vet endast hänt relativt nyplanterade växter.
En lösning på problemet skulle kunna vara att fylla de översta 5-10 centimetrarna av planteringsgropen med t.ex sten för att göra den mera svårgrävd.
/ zomba

Scroll to Top