Svar till: EU:s internetlagar

#59626
professorn
Deltagare

Av vänstern så används ’kapitalist’ och varianter på ordet som ett skällsord. Antingen försöker de smutskasta kapitalismen eller så har de gjort några grova missupfattningar. Jag antar att de ser allt till höger om en utopisk socialism som kapitalism.

EU började som en frihandelsunion, tyvärr så flippade det ut till vad det är idag. Ekonomisk stöd till diverse ej lönsamma näringar. Höga skatter och byråkrati. Stort politiskt inflytande över företag och människor. Tullmurar, hårt kontrollerad invandring. Regleringar, kvoter och bidrag.
Så ser det ut, och följer en urken europeisk tradition.

Detta är alltså inte kapitalism. Detta är en mix av socialdemokrati och fascism.

Som liberal anser jag att staten inte ska vara en herre utan en tjänare. 😉
Statens uppgift är att skydda människor mot våld och tvång, och ska inte blanda sig i vad människor eller företag har för sig. Ett parlamentariskt system finns kvar för gemensamma frågor, t ex miljöfrågor.
Alla inskränkningar av människors rättigheter är förbjudna i grundlagen.
De ’operativa’ delarna av staten ska alltså bestå av polis, rättsväsende och militär. Skatt tas ut för att finansiera detta.

greengiant

Scroll to Top