Tingsrätten skonar odlare – diskussionen

 • Detta ämne har 5 deltagare och 11 svar.
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #30937
  Drullper
  Deltagare

  https://www.swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42791&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

  Om någon malmöit skulle vilja traska in och plocka ut domen, och skriva ned den här skulle jag bli mycket glad…

  #360234
  Radix
  Deltagare

  Eh ja.. jag vet vem killen är.. och har nyss själv sett domen, så här kommer iaf allt vad jag minns..

  Quote:
  Begånget brott:
  Narkotikabrott, lagrum 1§, 1a stycket: 2a paragrafen och 6e paragrafen (1968:64)

  Beslaget gods:
  Cannabis 548,6 gram, två värmelampor [läs: 1 komplett 250W-armatur & 1st 600W-bulb + reflektor], tre pipor förklaras förverkade.

  1: Skyddstillsyn – särskild föreskrift:
  [Brottslingen ifråga] skall dels underkasta sig den behandling för sitt narkotikamissbruk som Kriminalvården beslutar om och dels fortsätta den av [brottslingen] själv påbörjade psykiatriska öppenvårdsbehandlingen.

  2: Dagsböter 100st á 30kr

  (+3: 500:- till brottsofferfonden)

  (+4: Övervakare utses av Kriminalvården)

  Kostnaderna för försvaret skall med hänsyn till [brottslingens] ekonomiska förhållanden stanna på staten.

  [EDIT] stavfel, plus mer detaljer jag just hörde..

  #360235
  Drullper
  Deltagare
  Radix wrote:
  Eh ja.. jag vet vem killen är.. och har nyss själv sett domen, så här kommer iaf allt vad jag minns..

  Begånget brott:
  Narkotikabrott, lagrum 1§, 1a stycket: 2a paragrafen och 6e paragrafen (1968:64)

  Domen är väll ganska trevlig och så, jag vill dock se tingsrättens motivering då den är sjukt mycket mer spännande än utslaget… :-) Se hur tingsrätten gått till väga då de fick över 500 gram att bli ringa i straffvärde… Det kan förhoppningsvis kanske kunna vara vägledande vid framtida resonemang och framförallt för andra personer med sjukdomar, tex Marie.

  ang de nämnda lagrumen…
  1§ är ju ingången till lagstiftningen, första stycket är mer eller mindre hela paragrafen, mest troligt har de gått på punkt 2 i första stycket (framställer), 2§ handlar om att det är ett brott av ringa art, dvs sänker straffvärdet från fängelse i upp till högst 3år till böter alt fängelse i högst 6 månader. 6§ handlar om förverkandet av pryttlar och annat som brukats i samband med det hela..

  #360236
  Radix
  Deltagare

  OK, nu har jag varit o skrivit av… :)

  Quote:
  Skuldfrågan

  ### har erkänt gärningen.

  Av utredningen framgår bl a följande.

  ### har tidigare dömts för narkotikabrott. Han har bott [nånstans] i flera år, och är dömd för tidigare odling på samma adress. Enligt egen uppgift gjorde han det den gången för att han saknade inkomst/sjukersättning och efterhand blivit alltmer skuldsatt, att han planerat att sälja narkotikan för att slippa undan skulder.

  Anledningen den här gången var att han fortfarande saknade socialstöd eller annan inkomst och ansåg sig behöva cannabisen som medicin mot sina ångestproblem. Han hade sällan pengar att själv köpa cannabis. Han såg det som ett val mellan att odla för självmedicinering eller att begå självmord. Han led nämligen av panikångest som lindrades när han rökte cannabis. Han visste att det var straffbart, men han såg ingen annan utväg.

  Av yttrande från Frivården framgår bla följande om hans personliga förhållanden. Han stod [tidsintervall] under övervakning men skötte inte skyddstillsynen på ett önskvärt sätt. Han hade svårt att passa tider och anmäldes vid ett tillfälle till övervakningsnämnden för detta.
  Efter det att övervakningen upphört mådde han allt sämre och hans missbruk av hasch ökade i samband med att hans psykiska hälsa försämrades.
  Mot hösten 2005 erhöll han diagnosen Aspergers syndrom. I och med diagnosen har han fått stor hjälp (läs: bostad och bidrag) av Vuxenhabiliteringen och hans situation har förbättrats avsevärt.

  Malmö Frivård bedömer… att det föreligger ett övervakningsbehov och föreslår skyddstillsyn som påföljd.

  Tingsrätten har vidare förordnat om ett läkarintyg enligt 7§ personutredningslagen. Av detta framgår att han inte led av en allvarlig psykisk störning … men det framgår att även om Asp. inte är att betrakta som en psykisk störning ändå utgjort ett betydande psykiskt handikapp.
  Den ur individualsynpunkt lämpligaste påföljden vore skyddstillsyn med föreskrift om fortsatt öppenvård samt vid behov vård för missbruksproblem som säkert kan bli aktuella på nytt.

  ### hade icke fått sin diagnos när han begick brottet. En kort tid efter det att brottet begicks fick han diagnosen, och förefaller nu ha fått den vård och det stöd han behöver för att leva med sin sjukdom.
  Han går hos psykiater… äter antidepressiva medel … känner sig mycket piggare … och har inte längre något behov av cannabis. Han ska börja studera deltid i höst.
  Anledningen att han missat tider hos Frivården tidigare var att han på grund av sin sjukdom ibland har svårt med tidsuppfattningen.
  Vidare har han erhållit en sk. God Man som hjälper honom med ekonomin.

  Påföljdsfrågan

  Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktar tingsrätten att den i målet aktuella mängden cannabis innehöll växtdelar som av olika skäl hade varit oanvändbara vid ett brukande av narkotikan. Det är blommorna från honplantorna som används och växterna hade ännu inte hunnit blomma.
  Brottet har därför ett lägre straffvärde än vad ett innehav av samma mängd saluförd eller importerad cannabis skulle ha haft.
  Han har trots dessa omständigheter innehaft en betydande mängd narkotika och straffvärdet motsvarar åtminstone några månaders fängelse.

  Narkotikabrott är ett brott av sådan art att det föreligger en mycket stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Han har dessutom återfallit i likartad brottslighet kort tid efter den förra domen. Nämnda omständigheter talar med styrka för fängelse som påföljd.

  Med hänsyn till den påtagliga förbättring som skett finner Tingsrätten i detta läge att sådana särskilda skäl finnes att skyddstillsyn är den utan tvekan lämpligaste påföljden för honom.

  #360237
  Drullper
  Deltagare

  @Radix”]OK, nu har jag varit o skrivit av… wrote:</em/

  Tack!

  #360238
  reaper
  Deltagare

  500:- till brottsofferfonden…???? Vem är offret i detta fallet då?

  #360239
  Radix
  Deltagare

  Alla som döms för brott med fängelse i straffskalan skall betala den här ’symboliska’ summan till Brottsofferfonden, oavsett ifall det finns något brottsoffer.

  #360240
  smeagol
  Deltagare

  Visst låter domen trevlig…men 548 gubbs för eget bruk??? :D :D :D

  #360241
  reaper
  Deltagare

  @smeagol”]Visst låter domen trevlig…men 548 gubbs för eget bruk??? wrote:</em/

  om du läser texten lite mer noggrant så framkommer det ju
  att det är växtdelar å inte blommor.

  500g växter…kan de vara 2-3 plantor? tycker brottet ska vara
  ”förberedelse till narkotika brott” och avsevärt mindre straff
  då de inte gick å bruka narkotikan vid tillfället.

  #360242
  Radix
  Deltagare

  Ja, eeh.. det var faktiskt ett 30-40-tal plantor, dock de flesta nyrotade kloner och kanske 12-18 nånting lite större plantor i blomutrymmet, satta i Libra Trays.

  De undersökande poliserna valde att INTE analysera det växtmaterial de fann, utan de bara konstaterade att det var ’cannabis’.

  #360243
  smeagol
  Deltagare
  sativafan wrote:
  om du läser texten lite mer noggrant så framkommer det ju
  att det är växtdelar å inte blommor.

  Jupp!! Erkänner! är en slarver…men ändå…548g torkat är betydligt mer än 2-3 st.. :)

  #360244
  Shimasonti
  Deltagare

  är det någon sam mål nr till denna dom?

Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Scroll to Top