Någon som kommer åt Notisum?

 • Detta ämne har 7 deltagare och 21 svar.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #4682
  MrY
  Deltagare

  Det vore trevligt om någon med access kan ta fram vad som skrivs om narkotikalagstiftningen. Motsvarande de här sidorna om alkohl http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19941738.HTM

  #96210
  MrY
  Deltagare

  RH 1996:100 Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana koncentrationer av tetrahydrocannabinolsyra i urinen som normalt föranleder ansvar för narkotikabrott.

  Den domen vill jag se

  #96211
  MrY
  Deltagare

  RH 1999:79 Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad.

  Helt klart kommer polisen att ägna sig åt THC-analyser och då är det här vägledande.

  #96212
  MrY
  Deltagare

  Den som söker han letar.

  http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19680064.HTM

  Uppdaterad:
  t.o.m. SFS 2000:1228 Narkotikastrafflag (1968:64)
  [Fakta & Historik]

  1 § Den som olovligen
  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika
  döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.
  Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

  2 § Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2000:1228).

  3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.
  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. Lag (2000:1228).

  3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket 1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.
  I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

  4 § För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2000:1228).

  5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag (2000:1228).

  5 a § har upphävts genom lag (1992:861).

  6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller förlag för sådant brott eller dess värde, om förlaget mottagits och mottagandet utgör brott enligt denna lag.
  Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller egendomens värde får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Detsamma gäller egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.
  Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det ej är uppenbart obilligt. Lag (1983:363).

  7 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.
  Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits i beslag. Lag (1994:1419).

  8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som
  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
  2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

  #96213
  MrY
  Deltagare

  Cannabis är varken hälsovådligt eller beroendeframkallande. Det borde med lagens definition inte klassas som narkotika. :D Bara vi kan få bort det där internationella klassifikationerna så står sig den här lagen platt.

  #96214
  MrY
  Deltagare

  Här har vi lagboken med kommentarer till narkotikalagarna.

  http://www.jit.se/lagbok/96864t.html

  Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper.

  #96215
  reaper
  Deltagare
  Quote:
  8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som
  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
  2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

  Ang ”euforiserande effekter” torde koffein vara klassat som narkotika eftersom att man kan överdosera både kaffe och koffeintabletter till ett rus-liknande tillstånd.

  Kan ingen bjuda statsåklagaren på en kopp kaffe och sedan anmäla saken till rättslig prövning ? 😈

  #96216
  GrandNastyB
  Deltagare

  Om någon har tillgång till Notisum skulle jag vilja ha ett utdrag av NJA 1998 s 512 som behandlar cannabisodling i hemmet.

  #96217
  MrY
  Deltagare

  Det finns ju en fet studentrabatt. Jag skulle kunna tänka mig sponsra någon student som vill utnyttja rabatten….

  #96218

  Kan tänka mig att det bara är att knalla in till sitt närmaste universitetsbibliotek. Ska kolla upp det idag när jag ändå är i krokarna..

  #96219
  GrandNastyB
  Deltagare
  Mr Y wrote:
  Det finns ju en fet studentrabatt. Jag skulle kunna tänka mig sponsra någon student som vill utnyttja rabatten….

  Vi borde utse någon som höll närmare koll på lagar och rättsfall. Han kan få betalt med frön eller nått annat användbart! :)
  Är själv student men skyr förpliktelser och åtaganden…

  #96220
  reaper
  Deltagare

  Wad,

  Jag tror mig veta att i I Myanmar ( f.d Burma, Sydostasien) är kaffe klassificerat som narkotika. Dock vet jag inte hur lagen tillämpas och vilka påföljder det ev. blir.
  Kafferep = Knarkparty 🙄

  #96221
  Powerpuffgirl
  Deltagare

  OT, men inte heller mormoner dricker kaffe eller coca cola.

  Och för 200 år sedan var kaffe förbjudet i Sverige oxå! Det finns en tavla på historiska museet i Göteborg, som visar när en polis haffar kaffedrickande damer.

  Så nog har kaffe varit och är narkotikaklassat, alltid.

  #96222
  e2npau
  Deltagare
  G-Hopper wrote:
  Wad,

  Jag tror mig veta att i I Myanmar ( f.d Burma, Sydostasien) är kaffe klassificerat som narkotika. Dock vet jag inte hur lagen tillämpas och vilka påföljder det ev. blir.

  Kafferep = Knarkparty 🙄

  Kaffe må va olagligt, men de är de största knark exportörerna i världen. (knark = mestadels amfetamin, men även en hel del heroin)

  Thailand har enorma problem med ”yaa baa”, meteamfetamin. 4 % av befolkningen använder yaa baa. I princip allt kommer från burma.

  Efter att amerikanerna stängde ner opiumodladandet i afganistan så sägs burma ha tagit första platsen även som herion exportör.

  Ta det lugnt med kaffet dock! :?

  #96223
  reaper
  Deltagare

  Powerpuffgirl,

  Men mormoner har mig veterligen ingen lagstiftning, det är av andra skäl de inte dricker Coca-Cola tex precis som muslimer inte äter McBacon.

  Choklad, drickbar sådan, har också varit förbjudet i Sverige. Dock saknade Sverige narkotikalagstifning för 200 år sedan. Då var det tider! :D

  2npau,
  Efter vad jag läst är det full fart på vallmon igen i Afghanistan, tom mer än tidigare.
  Vidare är det tämligen luddigt att påstå att Sydostsien är de största ”knarkexportörerna” i världen. Vad räknarf du på? Antal doser? Kg? Totalvärde?

  Simma lugnt.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Scroll to Top