Mail till fyra riksdagspartier

 • Detta ämne har 16 deltagare och 34 svar.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 35 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #2655
  tomster
  Deltagare

  Jag undrar ett antal saker om narkotikapolitiken som Sverige bedriver idag och hur den ska utvecklas framöver.

  1. Sverige har högst dödlighet bland heroinister i Europa. Det dör en om dagen. Varför? Är det förenligt med den svenska synen på vård för narkomaner t.ex.? Var finns vården i detta? Varför inte införa sprututbytesprogram i hela landet och generösa metadonprogram för att RÄDDA LIV?

  2. Varför är cannabis illegalt? Den senaste forskningen (bland annat kan man med fördel läsa rapporten från kanadensiska senaten, den rekommenderar jag: http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenRecentReps.asp?Language=E&Parl=37&Ses=1) visar ju på att cannabis är MINDRE beroendeframkallande än tobak och alkohol och har MINDRE skadeverkningar än sagda LAGLIGA preparat. Det enda som motiverar ett förbud då är teorin om inkörsport till tyngre droger, en teori som också underkänns i nämnda rapport och som faktiskt inte vart gångbar de senaste 20 åren i seriös forskning. I Sverige testar tydligen 8% av ungdomarna cannabis, jämfört med 30-45% i t.ex. Holland. Ändå har vi lika många tunga missbrukare som Holland, som har dubbelt så stor befolkning. Varför är cannabis illegalt? Varför ska jag, en skattebetalande och välordnad person riskera fängelse om jag röker, odlar, innehar en substans som är MINDRE farlig än de som vem som helst får köpa?

  3. Är det inte så att vår gällande narkotikapolitik är en ideologisk låsning? Att ni har målat in er i ett hörn där ni marknadsfört idén om det ”narkotikafria samhället” som ju är en utopi och nu sitter ni där och kan inte ta er ur den fabeln? För ni inser väl att för att vi ska få ett narkotikafritt samhälle så måste vi definitivt ge mycket mer resurser och befogenheter till polisen och vi måste kontrollera varenda väska som kommer in i Sverige?

  Jag vill veta vad den nya visionen är och när vi kan räkna med att cannabis blir avkriminaliserat och i förlängningen legaliserat i Sverige. Det finns inga hård fakta att stödja ett förbud mot cannabis på och om man håller fast vid det då tycker jag att man är väldigt trångsynt. Vår narkotikapolitik borde handla om förståelse, förlåtelse, vård, humanism. 360 döda heroinister om året klingar illa för den svenska modellen!

  //Tommie Nygren

  #79683
  reaper
  Deltagare

  Jättebra initiativ!!

  Hoppas du får några vettiga svar! 🙄

  Jag tycker att flera borde författa liknande brev och ha med samma poänger mer eller mindre.. !!

  Toppen tomster!

  #79684
  Atouk
  Deltagare

  Heja :D

  Om du får svar så posta gärna det här, även om det är den förväntade ’gamla vanliga visan’.

  klapp*klapp

  #79685
  reaper
  Deltagare

  ./me väntar på svar :)

  #79686
  PachiPachiHand
  Deltagare

  Jävligt bra skrivet, men tror ni politikerna fattar vad Tommie skrivit? Det tror inte jag…

  #79687
  tomster
  Deltagare

  Jag har ju skrivit till dem tidigare och deras svar avslöjar tyvärr bristen på demokrati i de politiska partierna i Sverige. Ni kanske minns Uppdrag: Granskning då de visade att enskilda riksdagsledamöters motioner censureras och stoppas på inrådan av riksdagsgruppens styrelse i t.ex. (s).

  Partiet har EN linje och det är bara att ställa sig i ledet.

  //Tommie

  #79688
  tomster
  Deltagare

  Svaret från sossarna:

  Hej Tommie och tack för ditt brev!

  Det yttersta målet för vår narkotikapolitik är att skapa ett narkotikafritt
  samhälle. Det målet satte vi upp redan i slutet av 70-talet och det ligger
  fast. Det är ett högt ställt mål som ger uttryck för samhällets hållning:
  att vi inte accepterar att narkotika sprids i samhället.

  Den hållningen är särskilt viktigt i dag när starka krafter i många länder
  verkar för att politikens mål enbart skall inriktas på att begränsa
  narkotikans skadeverkningar. I praktiken innebär ett sådant synsätt att
  narkotikamissbruket accepteras som en del i samhället.

  Narkotikakommissionen har, som en av sina särskilda uppgifter, att
  utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka och effektivisera det
  drogförebyggande arbetet. Sådant arbete kan exempelvis vara att få till
  stånd en samverkan mellan olika lokala organ och organisationer, en god
  samordning av insatserna samt ett levande och enträget engagemang från
  samhällets, från föräldrars och från frivilligorganisationers sida. Lika
  viktigt är det att informera ungdomar och deras föräldrar om narkotika och
  narkotikamissbrukets symtom och verkningar och i det sammanhanget verka för
  attitydförändringar.

  Vi säger bestämt nej till alla former av legalisering av droger. Vi vill
  istället förstärka det förebyggande arbetet och förbättra missbrukarvården.
  Vår narkotikapolitik bygger på en balans mellan förebyggande insatser,
  vård, kontroller och internationellt samarbete. Kampen mot narkotika kräver
  naturligvis insatser av polis, tull och kriminalvård. Men det behövs också
  samarbete med socialtjänst, sjukvård, skola och föreningslivs.

  Den svenska narkotikapolitiken ska ligga till grund för Sveriges
  internationella engagemang. Målet ska vara att på ett globalt plan utveckla
  insatser för att möta narkotikahotet. Sverige kommer att aktivt motarbeta
  alla försök till nedrustning av narkotikakontrollen. Alla former av
  legalisering av narkotika och liberalisering av narkotikapolitiken strider
  mot det övergripande målet för vårt arbete, ett narkotikafritt samhälle.
  Den socialdemokratiska regeringen kommer därför att motverka alla krav på
  legalisering av narkotika och liberalisering av narkotikapolitiken också på
  det internationella planet. I vår nya regering finns en särskild minister
  som ska syssla just med narkotikafrågorna. En utredningen med namnet
  ”Mobilisering mot narkotika” har tillsatts för att initiera och samordna
  insatserna på nationell nivå. Om du vill läsa mer om den utredningen kan du
  klicka på länken nedan:
  http://www.sou.gov.se/mob/

  Regeringen gör nu den största satsningen någonsin på polisen. Genom denna
  satsning förbättras även polisens förutsättningar att utreda brott. Vid
  sidan om de ekonomiska satsningarna arbetar polisen i två olika spår.

  Det ena spåret innebär att polisen skall bli bättre på att förebygga brott.
  Det gäller inte minst de typer av mängdbrott som är särskilt svåra att
  klara upp, t.ex. stölder och inbrott. Här har närpolisen en central roll.
  Närpolisen behöver förstärkas och det är ett av skälen till regeringens
  satsning på polisen.

  Utvecklingen av det andra spåret innebär att polisen skall bli bättre på
  att klara upp brott. Enligt Brottsförebyggande rådet är minskade
  utredningsresurser en förklaring till den försämrade brottsuppklaringen.
  Det gör regeringens satsning på polisen än mer angelägen.

  Om du vill läsa mer om socialdemokraternas politik i olika frågor så är du
  välkommen att besöka vår hemsida, http://www.socialdemokraterna.se.

  Vi tackar för dina synpunkter och ser dem som värdefulla i vårt fortsatta
  arbete.

  Med vänliga hälsningar

  Carin Larsson
  Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli

  #79689
  tomster
  Deltagare

  Mitt svar till henne:

  Tack för respekten… kunde du inte bara ha skickat en länk till där texten står?

  Men vi kan använda den som utgångspunkt för ett samtal om detta, där jag gärna vill bemöta en del saker.

  1. Ett narkotikafritt samhälle

  Detta är alltså det yttersta målet för vår narkotikapolitik. Det känns lite som en utopi. Hur ska ni göra för att garantera att noll gram narkotika kommer in i Sverige, utan att kontrollera varenda bil / person / djur / sak som förs in i Sverige?

  En annan viktig fråga i sammanhanget är då det faktum att man kan ifrågasätta narkotikaklassningen av vissa preparat, t.ex. cannabis, som ju är mindre beroendeframkallande än tobak och alkohol.

  När vi säger narkotikafritt samhälle måste vi ju också säkerställa att INGEN i hela Sverige för eget bruk odlar cannabis. Kan du lite snabbt förklara hur den kontrollen praktiskt ska gå till? Hur ofta ska man göra husrannsakan hos varje svensk medborgare?

  När vi säger narkotikafritt samhälle, är det inte så att vi även avser våra fängelser och borde inte de redan vara rätt narkotikafria då det är den mest övervakade miljö som finns i Sverige? Men så vitt jag kan förstå, av rapporter i media, så svämmar fängelserna över av narkotika. Ska vi förvandla hela Sverige till ett totalkontrollerat fängelse för att nå detta mål?

  Vad är viktigast? Att det inte finns någon narkotika alls i samhället eller att det dör så få människor som möjligt av narkotika?

  Varför accepterar vi inte att narkotika sprids i samhället? Jag pratar allmänt även om mitt intresse mest rör cannabis, som ju även du måste hålla med om är en betydligt mindre farlig drog än t.ex. heroin. Men om vi tittar på den formuleringen lite, för den är intressant: Vad är det med att bruka narkotika i sig som är så hemskt? Är det inte så att ert parti har väldigt svårt att acceptera en avvikande syn på droger och deras roll i en persons liv?

  Är det dessutom inte så att partilinjen förbjuder egentlig diskussion? Tänker främst på att Thomas Bodström numer åker Europa runt och kämpar för vår linje emedan han innan han blev justitieminister uttryckt en liberal hållning. Är det inte så att ni befinner er i ett låst läge?

  2. Du säger att vi bör informera ungdomar, bland annat genom skola och föreningsliv.

  Är det inte problematiskt om den informationen som presenteras i dessa sammanhang inte är sanningsenlig? På CANs hemsida kan man bland annat läsa att man kan få återtrippar av cannabis, något som är direkt felaktigt (THC lagras i en overksam form i kroppens fett och inte som verksamt THC), man kan även läsa om amotivationssyndrom som inte heller det är vetenskapligt belagt på något sätt. Hur tror du att de ungdomar som får denna information kommer att reagera då de läser information de kan hitta på Internet?

  Jag tänker inte stå och säga att cannabis är ofarligt. Men det är INTE farligare än alkohol och tobak och ger en annan upplevelse som jag är mer intresserad av.

  3. Är det inte dags för en seriös utredning av cannabis roll och faror i Sverige?

  Du pratar om att ge mer resurser till polisen. Vad kostar det polisiära bekämpandet av narkotikan och vilka resultat ger det? Är det inte så att det kostar mer än det smakar? Jag kan illustrera: Om vi legaliserar cannabis så sparar vi alla pengar det kostar att bekämpa cannabis i form av polis, tull och rättsväsende. Utöver det kan man ta ut moms på försäljningen i t.ex. coffeeshops. Kostnaden för behandling av folk som får problem har vi ändå, eftersom vi inte kan garantera att ingen narkotika kommer in i Sverige.

  Är det verkligen förenligt med en human politik att låta polisen jaga människor som egentligen inte gör någon skada? Man kan ju t.ex. ej överdosera cannabis, man blir inte våldsam (som av alkohol) och den enda man kan skada är sig själv. Det är ej heller en inkörsport till tyngre droger.

  Är jag en fara för samhället om jag bestämmer mig för att odla mitt eget gräs hemma i garderoben?

  4. Varför skickar du mig en urklippt text?

  Det är tydligt att detta inte är ett svar på en enda av de frågor jag ställde tidigare. Om du inte anser dig ha tid att svara på mina frågor så ställer jag gärna upp och kommer på någon frågestund eller socialdemokratisk debattkväll eller vad som helst. Det största problemet jag känner är att ni aldrig tar in argumentation utan går på partilinjen. Det blir ju extra tydligt eftersom socialdemokraterna grundlagsvidrigt stoppar enskilda riksdagsledamöters motioner.

  Jag vill leva mitt liv utan att riskera att bli fängslad för det. Jag vill kunna vara avvikande. Jag är inte nykterist eller drogfri, som är er mall för en sund och ordentlig människa. Jag gillar inte att stämplas som knarkare och missbrukare och haschtomte. Jag har läst uttalanden från människor som säger att det är ok med skräckpropaganda, bara man når sina mål.

  Svara nu på mina frågor är du snäll, alternativt våga möt mig i en offentlig debatt.

  //Tommie Nygren

  #79690
  reaper
  Deltagare

  fan va lack jag blev när jag läste hennes svar….

  #79691
  reaper
  Deltagare

  du kan ju skcika till ”mobilisering mor narkotika” med, de kanske har svar på hur de ska uppnå sina mål..

  #79692
  reaper
  Deltagare

  mycket bra argumentation!!!!!

  #79693
  brain
  Deltagare

  Väldigt bra och modigt initiativ !

  #79694
  Paddington
  Deltagare

  Även om jag förstår poängen i att förespråka en legalisering av cannabis är jag relativt övertygad att man i samma slag totalt stänger för debatt när man gör det. Det är liksom helt utanför våra politikers synfält. Betydligt svårare för dem är det nog att bortse från att kriminaliseringen av användaren leder till oönskade effekter.

  Men det var ju inte det jag ville få sagt…nä, det var ett mycket välskrivet och relevant ”svar” du skrivit ihop. Vi får hoppas de tar sig tid till ett sakligt bemötande.

  #79695
  Fr
  Deltagare

  Bra svar på hennes brev, tomster. Ena stunden när jag läste Magnus Lintons senaste artikel verkar det som en legalisering är nära, men när jag läser (s) svar känns det som vi inte kommer ett steg närmare.

  Frågan är inte om utan när vi kommer legalisera, och det torde (s) veta om, så det är synd att de ändå kör på med sin efterblivna drogpolitik. Det spelar dock ingen roll, då Sveriges medlemskap i EU kommer att avgöra saken…

  #79696
  reaper
  Deltagare

  niiiiice tomster!!! :D

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 35 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Scroll to Top