debattartikel sprutbyte

Nyheter från Sverige, Europa och världen.

Moderatorer: friggs, Drullper

Användarvisningsbild
Drullper
Ganjafanatic
Inlägg: 4679
Blev medlem: 2002-05-12 16:50:22

debattartikel sprutbyte

Inlägg av Drullper » 2007-10-18 20:43:16

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellaf ... 273676.ece

Mycket läsvärd

[quote][b]"Sprutbyten misstänkliggörs"[/b]
Först publicerad: 18 oktober 2007 00:05
Senast uppdaterad: 18 oktober 2007 00:05

Det görs återkommande försök att misstänkliggöra sprutbytesprogrammet för narkomaner. En ännu inte godkänd avhandling vid Mittuniversitetet har blivit det senaste vapnet, skriver Björn Johnson, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Ny forskning påstås visa att offentligt stödd sprutbytesverksamhet inte har någon effekt när det gäller att förebygga hivsmitta bland injektionsmissbrukare. Nyheten, som härrörde från en ännu inte godkänd avhandling av doktoranden Nils Stenström vid Mittuniversitetet, fick stort genomslag. Den återgavs i ett flertal tidningar och diskuterades i radio och TV.
Bara i enstaka kommentarer noterades dock det märkliga i att en doktorand går ut med kontroversiella resultat från en undersökning som ännu inte blivit föremål för granskning, och som ingen utomstående ens kunnat ta del av.
Ändå är timningen onekligen intressant: i Stockholm pågår just nu en intensiv debatt om huruvida man bör erbjuda sprutbyte eller inte. Det krävs ingen konspirationsteoretiker för att tolka Stenströms utspel som ett försök att påverka denna debatt.
Om så skulle vara fallet är det inte första gången sprutbytesfrågan blir föremål för politiskt tricksande. Landstingsrådet i Stockholm, Birgitta Rydberg (fp), och Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS, har länge ägnat sig åt att sprida desinformation i frågan och våren 2005 – då riksdagen efter nästan tjugo års betänketid stod i begrepp att behandla det lagförslag som folkhälsoministern Morgan Johansson tagit fram – lyckades desperata sprutbytesmotståndare sånär manipulera den demokratiska processen.

Vad som hände var att alla riksdagsledamöter tillsändes en liten rapport i vilken tre svenska forskare hävdade att den internationella forskningen, till skillnad från vad som dittills varit den etablerade uppfattningen, inte gav något stöd för sprutbyte. Rapporten var utgiven av RNS och tre andra frivilligorganisationer, som alla gjort sig kända som kompromisslösa sprutbytesmotståndare. Detta borde ha fått varningsklockorna att ringa, men icke. Rapporten väckte istället stort uppseende och bidrog till att kristdemokraterna bytte fot i frågan.
Flera månader senare kunde fem forskare från Malmö högskola och Lunds universitet visa att den föregivna forskningsöversikten var ett rent fuskverk och inga seriösa debattörer hänvisar längre till den. I april 2006 antogs sprutbyteslagen med betryggande majoritet.
Enligt Nils Stenström använder endast 40 procent av de tunga missbrukarna i Malmö sprutbytet, och av dessa är det bara en mindre andel som därigenom fyller hela behovet av sprutor och kanyler. Stenström säger också att sprutbytet inte fungerar som en brygga till socialtjänsten, eftersom bara 8 procent av besökarna gått till behandling för första gången under programtiden.

Bestickande siffror kan tyckas, men det intervjumaterial Stenström använder sig av samlades in för drygt 12 år sedan och kan därför knappast användas för att dra slutsatser om hur läget är idag.
Vidare är det journalmaterial som Stenström hämtat från sprutbytesprogrammet i Malmö behäftat med brister. Noteringar om förändrade sociala förhållanden har inte gjorts systematiskt, utan endast när besökare vid programmet självmant berättat något för personalen eller då besökare återvänt till programmet efter en längre tids bortavaro.
Om Stenström hade kontaktat programmet innan han gick till pressen hade den typen av problem kunnat upptäckas och korrigeras, men det har han alltså inte gjort.
Att Stenström gör sitt utspel nu, innan avhandlingen finns tillgänglig för granskning, gör det i praktiken omöjligt att bedöma kvaliteten på hans studie. Hur väl stämmer Stenströms uppgifter med andra tillgängliga fakta? Är hans definitioner och avgränsningar rimliga? Det kan vi inte veta. Hittills vet vi bara att slutsatserna skiljer sig från merparten av den internationella forskningen på området.

BJÖRN JOHNSON [/quote]