Sida 1 av 1

bankernas bedrägeri

Postat: 2009-02-09 10:29:40
av Shimasonti
satt och läste lite konspirationsteorier nu och hittade en ganska intressant sak om bankerna och deras system. inte för att jag är så konspiratorikst lagd men jag fastnade för denna artiklen.

[quote]Det ekonomiska bedrägeriet

Denna artikel bygger delvis på Richard A. Werners bok Mammons furstar.

Förmögna köpmän började lagra sitt guld hos guldsmeder och tempelriddare för att de skulle vara i säkert förvar. Köpmanen fick ett kvitto när han lämnade in guld och vid 1200-talet så var denna typ av nya papperspengar spridda i Europa.

Eftersom kvittona bytte ägare istället för guldet så såg köpmännen att det mesta guldet bara låg i deras valv. Dom började i hemlighet att låna ut detta guld och senare att låna ut kvitton på guld som dom inte hade. Enkelt uttryckt så började de att 'trycka' pengar.

Monarkena förstod inte bluffen och började själva att låna från de nya bankirerna och blev allt eftersom mer skuldsatta och därmed till större del kontrollerade av bankirena.

Idag så är det fortfarande bankerna som skapar de mesta av pengarna som cirkulerar. Om du sätter in 1000 kr i en bank och dom skall hålla en 10% reserv ligger tanken nära tillhands att banken kan låna ut 900 kr och behåller 100 kr som reserv (10 procent av 1000 kr, så som de flesta läroböcker beskriver det). Men från din nyinsättning av 1000 kr kan banken låna ut 9000 kr och behålla dina 1000 kr som reserv (10% av 10000 kr). Banken skapar här krediter från luft som dom sedan kan ta ränta på. Dessa krediter tas sedan bort när lånet är återbetalat, men räntan behåller banken som vinst. Det kraftfullaste politiska verktyget idag är makten över valutan. Denna makt är så stor att vi valt att inte ge den till de demokratiskt valda partierna pga risken att de skulle missbruka den. Istället innehas denna makt av oberoende icke valda experter som dock ofta har utnyttjat detta mäktiga verktyg för sina egna syften.

Räntan har en överskattad roll i dagens ekonomiska teorier, den största makten ligger i kreditutgivningsmängden. Genom att skapa en mer eller mindre kapital så påverkas sysselsättning och tillväxt. Du kan även genom att välja vilken mängd kredit olika sektorer skall få, kontrollera tillväxten i dessa. Om du tex beviljar stora mängder lån till projekt med anknytning till miljövänlig teknik skulle tillväxten innom detta område öka. Detta kallas för fönsterstyrning. Detta verktyg kan även användas för att skapa hög och lågkonjuktur i landet och inom olika sektorer på beställning, vilket ofta har används för att göra insideraffärer eller framtvinga strukturella förändringar.

Den största makten ligger i att skapa oberoende centralbanker. Idag är de flesta centralbankerna politiskt och juridiskt oberoende av någon demokratiskt grupp. Man har målat upp en falsk bild av att en oberoende bank lättare kan hålla en stabil inflation. Historiskt sätt så är dock motsattsen klart synlig. Trenden går dock mot ännu större maktcentralisering genom tex den Europeiska centralbanken som idag har makt att påverka de individuella ländernas utveckling i större grad än de valda partierna. Centralbanken får heller inte påverkas av någon demokratisk grupp och kan inte hållas till svart för sina handlingar.

Ser man på hela världen så går trenden mot att alla centralbanker ger upp mer och mer makt till större centalbanker som slutligen går mot en världsbank. Genom att centralbankerna medvetet göra sig skuldsatta till dessa världsbanker så kommer man till en punkt där en bank kan kontrollera tillväxten i större delen av världen.

Detta har pågått under lång tid och orsaken till att det inte har uppdagats kan tillskrivas till två faktorer. girighet och okunnighet. En nyutexaminerad nationalekonom har inte under hela sin utbildning fått höra hur det faktiskt fungerar och dom som vet hur det fungerar är så intresserade av egen vinning att dom låter hemligheten fortlöpa.

För att reformera banksystemet och skapa ett bättre system så tror jag inte att det är bristen på bättre system som är problemet, utan snarare bristen på vilja till förbättring. Lösningen ser jag snarare vara att sprida information om hur det nuvarande systemet fungerar och blotta dess odemokratiska tillvägagångsätt. Ofta hör man hur komplicerade saker och ting är och att det bara är för experter. Detta är snarare ett sätt att hålla borta nyfikna ögon. Egentligen så följer banken mycket enkla principer, dom trycker pengar från luft och tar ut ränta för dessa pengar.[/quote]

källa: http://vaken.se/modules/wiwimod/index.p ... BankerText
på den sidan finns massor av konspirationsteorier.

Postat: 2009-02-09 10:49:49
av anybodysmoker
[b]Money As Debt[/b], [b]The Money Masters[/b], In Debt We Trust, Maxed Out är några dokumentärer som berättar om hur dåligt vårt system är. De två första fetmarkerade berättar hur pengar skapas och historien bakom pengarna.

Det finns en konspiration (Konspiration, sammansvärjning, (av latinets conspirare: "Andas tillsammans") syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.) [b]där de som förstår systemet utnyttjar det till sin egen fördel[/b]. De som inte förstår systemet (majoriteten av världens befolkning inklusive ekonomer, politiker och bankanställda samt bankchefer) förstår inte hur mycket bättre de kunde ha varit utan arbetar innifrån ramverket som är skapat kring det ekonomiska systemet.

Jag har personligen varit i kontakt med en Ekonom (pensionerad idag), Riksbanken och en person som skrivit ett vetenskapligt arbete kring valutan och det stämmer verkligen att banken skapar pengar ifrån "luft".

Men det är lite mer komplicerat än så, dock så står privata banker för > 90% av alla skapta pengar vi har i systemet, detta är krediter och inte riktiga sedlar och mynt, dessa trycker Riksbanken.

Dock så måste banker köpa mynt och sedlar ifrån Riksbanken om vi behöver mer i cirkulation.

Summeringen lyder såhär: Alla pengar skapas idag ifrån skuld.

Vi måste ändra detta systemet, och när vi gör det kommer världen ändras till det bättra ganska radikalt, då girighet, makt och kontroll kommer minska för de som "konspirerar" emot världens befolkning.

Den som tror jag är ute och cyklar borde göra sin egna efterforskning innan han/hon uttrycker sin åsikt. Vi sitter alla i samma sits, och vi måste enade visa våra makthavare att vi vill ha en förändring.

mvh
anybodysmoker

Postat: 2009-02-09 11:10:37
av Shimasonti
[quote]Fet riksbanksvinst till staten

10:19 STOCKHOLM

Mitt under brinnande finanskris har staten via Riksbanken tjänat bra med pengar.


Här är en bank som går bra i kristider - svenska Riksbanken. Ett överskott på 5,9 miljarder kronor ska nu inlevereras till staten, har riksbanksfullmäktige beslutat.


Årets utbetalning till staten är den största sedan 2004. Den främsta orsaken är att kraftigt fallande obligationsräntor under 2008 medfört omfattande vinster vid värderingen av valutareserven, skriver Riksbanken i en kommentar till årsredovisningen för 2008.


Men även den kraftigt ökade utlåningen till en finanssektor i kris har spätt på vinsten eftersom Riksbanken har tagit bra ränta på sina utlånade pengar. Som en effekt har också Riksbankens balansräkning svällt ordentligt när utlåningen ökat. Jämfört med 2007 har Riksbankens totala tillgångar och skulder, balansomslutningen, ökat med 212 miljarder kronor till 700 miljarder kronor.


Enligt riktlinjerna ska 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat, efter vissa justeringar, för de senaste fem åren inlevereras till staten. [/quote]

källa: http://www.nsk.se/article/20090209/TTEK ... ill-staten

Postat: 2009-02-09 12:24:05
av reaper
money masters är grymt bra även fast den är jäkligt torr